{"type":"txt","text":"아름드리펜션","font_size":"60","font_weight":"bold","font_family_ko":"Nanum Pen Script","font_family_en":"Stalemate","color":"#5d5d5d","letter_spacing":0}
 • HOME
 • 펜션미리보기
 • 편의시설
 • 예약안내
 • 위치안내
 • {"google":["Libre Baskerville","Stalemate"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Pen Script"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
 • HOME
 • 펜션미리보기
 • 편의시설
 • 예약안내
 • 위치안내
 • {"type":"txt","text":"아름드리펜션","font_size":20,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Nanum Pen Script","font_family_en":"Stalemate","color":"#000000","letter_spacing":0}

  Areumdeuri Pension

  수영장


  시설명수영장
  운영기간

  6월 초순 ~ 9월 중순
  이용료무료
  주의사항수영장 이용시간 이후에 발생하는 안전사고는 책임 지지 않습니다.
  수영복을 착용하지 않으시면 입장 하실 수 없습니다.

  면소재의 티셔츠 및 반바지 등은 입장 불가 합니다.
  수영장으로 음식물을 반입 하실 수 없습니다.

  7세 미만의 어린이는 보호자를 동반해야 합니다.
  썬탠오일을 바르시면 입수가 금지 됩니다.


  {"google":["Libre Baskerville"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Libre Baskerville","Stalemate"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Pen Script"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}